فروشگاه مشگین کالا، از دریافت پیشنهادات و شکایات احتمالی، استقبال می کند و سعی خواهد کرد همیشه در جهت بهبود خدمات خود گام بردارد.

برای ارائه ی پیشنهادات و شکایات می توانید از تمام  امکانات ارتباطی:

تلفن : 026.36206691

صفحه ی تماس با ما

ایمیل فروشگاه: info@meshginkala.ir

یا مراجعه حضوری به آدرس فروشگاه : استان البرز، مشکین دشت ، خیابان  ولی پور،  گلستان 1 ، پلاک  31

استفاده فرمایید.