بانکه ساده کیانا سایز 2

تعداد در بسته : 24 عدد..

بانکه ساده کیانا سایز 3

تعداد در بسته : 24 عدد..

بانکه ساده کیانا سایز 4

تعداد در بسته : 24 عدد..

بانکه ساده کیانا سایز 5

تعداد در بسته : 24 عدد..

بانکه چهارگوش دوقلو

تعداد در بسته : 30 عدد..

بانکه گلدیس سایز 1 بزرگ

تعداد در بسته : 24 عدد..

بانکه گلدیس سایز 2 متوسط

تعداد در بسته : 24 عدد..

بانکه گلدیس سایز 3 کوچک

تعداد در بسته : 32 عدد..

بانکه گلدیس سایز 4 مینی

تعداد در بسته : 36 عدد..

بانکه گلدیس قلبی دوقلو

تعداد در بسته : 36 عدد..

جا ادویه 3 قلو قلبی

تعداد در بسته : 30 عدد..

جا ادویه 3 قلو گرد

تعداد در بسته : 30 عدد..

جار 3 کیلویی طرح کندو

تعداد در بسته : 36 عدد..

جار 5 کیلویی طرح کندو

تعداد در بسته : 25 عدد..

لیوان 220 گلاسه -1

تعداد در بسته : 2000 عدد..

لیوان 220 گلاسه -2

تعداد در بسته : 2000 عدد..

لیوان شات

تعداد در بسته : 5000 عدد..

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)